Acte necesare dosar pensie 2023

Daca vrei sa obtii pensia pentru limita de varsta va trebui sa pregatesti o serie de documente care le vei pune intr-un dosar care mai apoi il vei depune la Casa Teritorială/Sectorială de Pensii din judetul de domiciliu.

Documentele necesare pentru depunearea dosarului la PENSIE PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂ:
- cerere privind acordarea pensiei;
- buletin sau carte identitate ale solicitantului;
- carnetul de muncă (original şi copie);
- certificat de naştere (original şi copie);
- certificat de căsătorie (original şi copie);

Dupa caz:
-procura specială, pentru mandatar (original şi copie);
- diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
- dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
- adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);
- livretul militar (original şi copie);
- alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
- adeverinţa privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale , în original;
- carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);
- carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie);
- alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.

Daca vrei sa obtii pensia pentru limita de varsta va trebui sa pregatesti o serie de documente care le vei pune intr-un dosar care mai apoi il vei depune la Casa Teritorială/Sectorială de Pensii din judetul de domiciliu.

Documentele necesare pentru depunearea dosarului la PENSIE PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂ:
- cerere privind acordarea pensiei;
- buletin sau carte identitate ale solicitantului;
- carnetul de muncă (original şi copie);
- certificat de naştere (original şi copie);
- certificat de căsătorie (original şi copie);

Dupa caz:
-procura specială, pentru mandatar (original şi copie);
- diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
- dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
- adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);
- livretul militar (original şi copie);
- alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
- adeverinţa privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale , în original;
- carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);
- carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie);
- alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.