Cerere eliberare Extras Carte Funciara CF

model cerere extras cf

Model cerere extras CF

În cazul în care vrei să obți un extras de carte funciară pentru informare va trebui să completezi un formular tip pentru eliberare extras CF pe care va trebui sa îl prezinti la biroul de cadastru si publicitate imobiliară din județul tău.

Cererea este una simplă fiind necesare datele personale cât și datele imobilului pentru care se va face solicitarea.

Mai jos se poate descarca gratuit un model informativ pentru obținerea extrasului de carte funciară pentru informare .